باسلام

جهت دانلود طرح درس جلسه ششم تصویر برداریwink

با موضوع نور سنجی و مدهای دوربین روی لینک های زیر کلیک کنید :mail

 

 

 

 
 

 

گزارش جلسه ششم واحد برادران

گزارش جلسه ششم واحد خواهران

 

یازهراheart