باسلام
مراسم تجلیل از هنرآموزان دوره عکاسی شپاب و ستارگان سینمای شهر قهدریجان .
در این مراسم که با حضور امام جمعه و رییس شورای اسلامی شهر و فرمانده حوزه شهید محمد منتظری شهر قهدریجان و امام جماعت و هیئت امنای مسجد بلال برگزار شد ، مدارک پایان دوره عکاسی به همراه تندیس به هنرآموزان تقدیم شد .
یاعلی مدد🌹