باسلام -  هم اینک پایان زمان ارسال آثار  و  آرای مردمی جشنواره شپاب - به امید پیروزی یک به یک شما بزرگواران در این مسابقه  و موفقیت های بیشتر  در زندگی  - منتظر  اعلام برندگان مسابقه در  جشن اختتامیه  جشنواره شپاب  باشید  - یازهرا 🌷